Історія флексодруку
 
 
Що таке флексографія як вид друку? Багато чого з’ясувати можна, перш за все, з назви. З латинської мови «flexus» — означає «гнучкий» - це характеризує флексографію, як спосіб друку, що використовує гнучкі полімерні форми.
 
Винахідником флексографії можна вважати Карла Хольвего, власника німецької машинобудівної фірми «До. унд А. Хольвег ГМБХ», що існує і сьогодні. Спосіб друкування аніліновими фарбниками за допомогою еластичних гумових друкарських форм був описаний К. Хольвегом в німецькому патенті  № 200697 «Спосіб друкування на паперових мішках», отриманому 17 серпня 1907 р., і в англійському патенті № 16517, отриманому 5 серпня 1908 р., «Спосіб друкування на паперових мішках».
 
Оскільки спочатку в цьому спеціальному виді друку використовувалися анілінові синтетичні фарбники, в Німеччині в 20-х рр. минулого сторіччя використовувалися терміни Anilindruck — аніліновий друк — або Anilin-gummidruck — аніліновий гумовий друк. Термін «аніліновий друк» використовувався і в перших російських роботах, присвячених цьому способу.
 
Загальноприйнятий сьогодні термін «флексографія» був вперше запропонований 21 жовтня 1952 р. в США на 14-ій Національній конференції з пакувальних матеріалів. При цьому виходили з того, що в цьому способі зовсім не обов'язково повинні застосовуватися анілінові фарбники. В основу терміну були покладені латинське слово «flexibilis», що означає «гнучкий», і грецьке слово «graphein», що означає «писати», «малювати».
 
У Європі новий термін у формі "флексодрук" був вперше використаний у вересні 1966 р. в Німеччині. Надалі він набув поширення у Франції («flexographie» або «impression flexographique») і в інших країнах.
 
Незважаючи на різні патенти, точну дату винаходу флексографії назвати неможливо.
 
Відомо, що ще в середині XIX сторіччя анілінові фарбники використовувалися при друкуванні шпалер. Анілін «Aniline» — це дуже отруйна безбарвна малорозчинна у воді рідина. Анілін був вперше синтезований в 1842 р. Миколою Миколайовичем Зініним (1812—1880). На базі цього відкриття виникає і бурхливо розвивається в останній чверті XIX- початку XX ст. аніліно-фарбова промисловість. Анілінові фарбники використовувалися головним чином в текстильній промисловості. Споживання таких фарбників складало в 1913 р. 11,9 тис. т. Виробництво їх було зосереджено переважно в Росії, де в тому ж 1913 р. було проведено близько 8,5 тис. т.  З часом поняття «Анілінові фарбники» було поширене на органічні синтетичні фарбники взагалі. Але в даний час це поняття вважається застарілим.
 
Іншою важливою технічною передумовою для появи флексографії з'явився винахід гумових еластичних форм. Належить воно американцеві Джону Л. Кінгслі, який 18 січня 1853 р. отримав патент на «Удосконалення складових для виготовлення стереотипних форм». Суміші ці були призначені для виготовлення гумових штемпелів.
 
В основу способу закладений принцип високого друку, де друковані елементи виступають над пробільними, що робить форму схожою на печатку-штамп. Багато хто вважає флексографію клоном високого друку, але це не зовсім так. Так, на початку минулого століття це дійсно було так, але вже до середини XX-го століття флексографія взяла на озброєння анілоксові вали та ракель (які стали візитною карткою способу), які раніше були на службі винятково в глибокому друці.
 
Багато людей, які зайняті в флексографії сьогодні, особливо ті, які не отримали потрібної поліграфічної освіти, рахують, що ракель і анілоксовий вал належать винятково до флексографічних атрибутів, забуваючи про їх істине походження. Адже анілоксовий вал — це не що інше, як формний циліндр глибокого друку, тільки виконує він дещо інші функції. Його задача — забезпечити бажане фарбоперенесення, яке досягається набором таких валів з певною лініатурою та глибиною комірок.
 
Отже, флексографія багато чого запозичила в інших видів друку, ставши при цьому найбільш перспективною в розвитку поліграфії. В наш час відбувається інтеграція всіх найпоширеніших видів друку. Наприклад, у машини глибокого друку можуть бути флексографічні секції, а у флексографської машини — трафаретні. Тобто переваги кожного з способів можуть зробити кінцевий відбиток високоякісним та технологічно простим.
 
Перспективні технології Computer-to-Plate, звичайно ж, не обійшли стороною і флексографію. Сьогодні гнучку полімерну форму можна отримати обминаючи стадію виготовлення фотоформ.